Bitewka 8 październik 1862 -prawe skrzydło konfederatów pod Perryville.