"Mroźne piekło. Radziecko - fińska wojna zimowa 1939-1940" autor:William R. Trotter, wydawca:Wydawnictwo Dolnośląskie 2007

Autor książki dość osobiście podszedł do tematu. Zebrał materiały i wspomnienia fińskie będąc "na miejscu"

Czytałem już kilka pozycji o tej wojnie, ale tak uporządkowanej, kompletnej i przejrzystej nie było mi dane (przyznaję jednak, że jakimś specjalnym fachowcem od tego tematu nie jestem). Opisuje ona zarówno genezę, przebieg jak i skutki wojny i to w ujęciu wojskowym, politycznym i państwowotwórczym.

Autor, będąc po wielkim wrażeniem wyczynu Finów, nie zapomina jednak, i z pełną konsekwencją pokazuje słabości ich armii. W bardzo ciekawy sposób opisuje zagadnienia z jakimi do czynienia miała armia fińska:
- różnorodność charakteru działań na różnych frontach tej wojny - odcinek Karelski, walki wokół jezior i na północy,
- najbardziej spektakularne epizody walk, w których Rosjanie tracą całe dywizje w precyzyjnie organizowanych kotłach wraz ze szczegółowym opisem jak do nich dochodziło krok po kroku; jednocześnie przypomina czytelnikowi, że wydarzenia te działy się jedynie na pomocniczych terenach walk, podczas gdy na froncie głównym z przypadkami takimi nie mamy do czynienia
- liczne niepowodzenia wojsk fińskich wynikające z braku wyposażenia, ale również słabych umiejętności armii fińskiej w prowadzeniu klasycznych działań,
- opłakane skutki błędów dowódców fińskich na głównym kierunku radzieckiego natarcia
- komplikacje wynikające z romantyczno-heroicznego wsparcia ofiarowanego Finom przez ochotników próbujących przyjść Finom z pomocą.

Również działania i błędy strony sowieckiej pokazane są w sposób ciekawy i okraszony szczegółami.

To wszystko autor osadza w szerszym kontekście historyczno-polityczno-społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem trudnych relacji z Anglią, Szwecją, Niemcami i innymi graczami zaangażowanymi w całe zagadnienie.

Można się z tej książki dowiedzieć również o problemach fińsko-fińskich które pojawiły się w czasie tej wojny (takich jak pojawienie się Fińskiej Republiki Rad czy konfliktów politycznych w samej Finlandii).

Słowem pozycja godna polecenia dla każdego, kto chce trochę poznać specyfikę działań w tej wojnie.

Michał Buda